סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - raicman_tipul

If you can't read this e mail click here 
פרסומי

                            שלום רב, 
 
לפי רישומנו, הגיע מועד הטיפול השנתי לרכבך
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513