סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - b-unique_hanucka2013_2

If you can't read this e mail click here
פרסומי

      
שלום רב,
בנוסף לנקודות שצברת לכרטיס המועדון
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513