סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - teuza_tipul

If you can't read this e mail click here
פרסומי


שלום רב,
לפי רישומנו, הגיע מועד הטיפול השנתי לרכבך
בתום הטיפול תקבל
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513