סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - pehami_birthday

If you can't read this e mail click here 
פרסומי

שלום רב, 
ליום ההולדת של
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513