סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - fateen_fiat_hatavot