סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - etgar_test

If you can't read this e mail click here 
פרסומי

      שלום רב, 
    בהתאם לרישומנו, מועד הטסט השנתי
    של רכבך מתקרב
    כחבר מועדון י.מ. האתגר תיהנה
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513