סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - dikla_winter2014

If you can't read this e mail click here
פרסומי

שלום רב,
דקלה קדם מזמינה אותך
 
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513