סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - b-unique_newsletter_oct2013

 

 
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513